Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 w Dębicy informuje , że w dniu 27.05.2021r.(czwartek)

przedszkole będzie nieczynne

ze względu na stwierdzoną nieszczelność podczas corocznej kontroli szczelności instalacji gazowej budynku.

Zawór dostępu do gazu został zamknięty i w związku z tym nie ma możliwości zapewnienia wyżywienia dzieciom.

Naprawa będzie dokonana w dniu 27.05.2021r.  Zapraszamy do przedszkola w dniu 28.05.2021r.

Gdyby nastąpiły zmiany zostanie przekazana informacja poprzez ogłoszenie na drzwiach do przedszkola oraz stronę

 internetową przedszkola.

 

Z poważaniem

                                                                    Dyrektor przedszkola- Grażyna Kieljan