MISJA  PRZEDSZKOLA

Jesteśmy po to, aby stwarzać wszystkim naszym wychowankom optymalne warunki do wszechstronnego, radosnego i bezpiecznego rozwoju oraz pomagać  rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych, poszerzać  ich  wiedzę z zakresu  pedagogiki  i  psychologii.

W sposób szczególny promujemy  zachowania prozdrowotne i proekologiczne dzieci i ich rodziców – propagujemy zdrowy styl życia, wyposażamy w elementarną wiedzę dotyczącą ekologii.

Rozbudzamy u dzieci zainteresowania otaczającym  środowiskiem oraz pomagamy im się      w nim odnaleźć. Uczymy  miłości, zrozumienia zachodzących zjawisk oraz współodpowiedzialności za jego ochronę.

Równocześnie uczymy wyrażania  pozytywnego stosunku  do własnego ciała, dbania o nie, unikania zagrożeń oraz radzenia sobie z trudnościami .

Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych, ogólnoludzkich takich jak: dobro, miłość, prawda, przyjaźń, piękno, życzliwość, tolerancja, szacunek; pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.

Nasze działania ułatwiają dzieciom przekroczenie  progu szkolnego.

Realizując naszą misję jesteśmy otwarci na potrzeby, wymagania i oczekiwania naszych wychowanków, rodziców i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy.

Placówka łączy swoje najlepsze tradycje z zadaniami dnia dzisiejszego i wyzwaniami przyszłości.

Nad realizacją naszej misji czuwają wszyscy pracownicy przedszkola.

WIZJA  PRZEDSZKOLA

Chcemy, aby nasze przedszkole było placówką, w której przy ścisłej współpracy z rodzicami wychowamy zdrowe, szczęśliwe, aktywne, wrażliwe, odporne psychicznie i fizycznie dziecko.

Dążymy do tego, aby nasze dzieci przebywały w  pięknie  wyremontowanym budynku przedszkola, w otoczeniu estetycznych, nowoczesnych i atrakcyjnych sprzętów, urządzeń, pomocy dydaktycznych i zabawek oraz korzystały ze zmodernizowanego placu zabaw.

Chcielibyśmy, aby rodzice byli aktywnymi współautorami życia przedszkola.

Wierzymy, że realizacja naszej wizji będzie możliwa dzięki wytężonej pracy wszystkich pracowników przedszkola i rodziców oraz materialnemu wsparciu samorządu i sponsorów.