Przedszkole zatrudnia:

8 nauczycielek wychowania przedszkolnego (w tym dyrektor),

nauczyciela j. angielskiego

siostrę katechetkę do religii

9 pracowników obsługi,

1 pracownika administracji.

Nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi przedszkolnymi. Ponadto systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo  w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Pracę nauczycielek wspomagają dodatkowo zatrudnieni specjaliści: logopeda, instruktor tańca, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel muzyki. Pomagają oni w rozpoznawaniu i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej, aby eliminować niedobory w rozwoju dziecka oraz rozwijać zdolności  i zainteresowania dzieci.

Wszyscy zatrudnieni w przedszkolu pracownicy są bardzo zaangażowani w swą pracę  i oddani dzieciom,  ściśle ze sobą współpracują. Dzięki temu panuje tu serdeczna, pełna życzliwości, domowa atmosfera. Dzieci mają zapewnioną opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

mgr GRAŻYNA KIELJAN

NAUCZYCIELKI:

GRUPA I „KRASNALE”

mgr Agata Wielgosińska

mgr GRAŻYNA KIELJAN

mgr Paulina Kulig

Marta Sowińska

POMOC WYCHOWAWCZA

GRUPA II „MALUSZKI”

Lucyna Wójciak

mgr Paulina Kulig

GRUPA III „ŚREDNIAKI”

Anna Persak

mgr Magdalena Fall

GRUPA IV „STARSZAKI”

mgr Renata Stachowicz

mgr Ilona Furman

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWI:

Genowefa Szkotak

GRUPA I

Renata Zygmunt

GRUPA II

Magdalena Wadas

GRUPA III

Monika Krzystyniak

GRUPA IV

Adam Wrona

KONSERWATOR

Magdalena Szewc

INTENDENT

PRACOWNICY KUCHNI:

Bogusława Łanucha

Magdalena Tarczyńska

ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZĄ:

s. Monika Ragan

RELIGIA

mgr Anna Wrona

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Aleksandra Gruszewska

LOGOPEDA