W dniach od 10 – 14.04.2021 r. przedszkolaki z grupy III aktywnie uczestniczyły w realizacji projektu edukacyjnego pt. „Akademia Dobrych Manier”. Poprzez organizowane zajęcia w formie „nauki przez zabawę”, dzieci próbowały odgrywać tematyczne scenki rodzajowe, pozwalające poszerzać oraz utrwalać wiedzę na temat zasad i umiejętności kulturalnego zachowania, adekwatnie do miejsca i sytuacji w sposób zgodny z kanonem zasad savoir – vivre. Dzieci na nowo odkryły magiczne słowa – zwroty grzecznościowe, pamiętając o ich stosowaniu na co dzień. Uczyły się zasad właściwego zachowania przy w stole, przestrzegania dobrych manier w teatrze, kinie i muzeum. Opanowały zasady kultury obowiązujące podróżnych. Na zakończenie całego cyklu zajęć dzieci otrzymały odznakę „Mistrza Dobrych Manier”.

Mamy nadzieję, że nasze przedszkolaki będą utrwalać i kontynuować zdobytą wiedzę nie tylko w edukacji przedszkolnej, ale także w dorosłym życiu, bo jak mówi znane przysłowie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”