Powiewa na cztery świata strony

nasz polski sztandar biało- czerwony,

biel razi w oczy, czerwień się żarzy

na najpiękniejszym z wszystkich sztandarze…

A. Kobus

Choć obecnie słowo „patriotyzm” przybiera nieco inny wymiar i  nie wymaga już od nas tak wielkich poświęceń jak niegdyś, to ważne jest, by było obecne w życiu każdego Polaka. Poczucie tożsamości narodowej, przywiązania i szacunku do swojej ojczyzny należy zaszczepiać już od najmłodszych lat. Idealną do tego okazją są między innymi obchody świąt narodowych. Idąc za tym przykładem w dn. 30.04.2021r. przedszkolaki  świętowały Dzień Polskiej Flagi. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem prezentacji interaktywnej, w trakcie której poszerzały i utrwalały wiedzę na temat swojej ojczyzny, wspólnie odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego oraz brały udział w biało- czerwonych zabawach.   Wykonały też  chorągiewki, z którymi wyszły na spacer i które 2 maja zapewne pojawią się w oknach i na balkonach ich domów.