Na planecie naszej – Ziemi

Ty też miejsce swoje masz…

I to nigdy się nie zmieni,

jeśli dobrze o nią dbasz!

                  A. Niciewicz- Tarach

Dzień Ziemi jest największym na świecie ekologicznym świętem, które od wielu już lat łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, wieku czy innych kategorii. Głównymi celami tej inicjatywy jest promowanie proekologicznych postaw wśród społeczeństwa oraz budowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę.  Również w naszym przedszkolu już najmłodsze przedszkolaki uczą się jak być „Eko” i w jaki sposób należy dbać o przyrodę. Cały ubiegły tydzień tematyka zajęć skupiała się właśnie na tych zagadnieniach by dzieci na miarę swoich możliwości świadomie  włączyły się w obchody Dnia Ziemi. A trzeba przyznać, że świętowaliśmy bardzo hucznie… Z każdej sali dobiegały śpiewy eko- piosenek, były zabawy przy muzyce, z chustą animacyjną, SIgumą. Przedszkolaki wykorzystując w praktyce zdobytą wcześniej wiedzę oraz umiejętności  uczestniczyły też w wielu zabawach, Eko- quizach, rozwiązywały krzyżówki, wykonywały piękne prace plastyczne, stroje z materiałów recyklingowych, a także segregowały odpady.

Mamy nadzieję, że nasze eko- przedszkolaki będą pamiętały by dbać o Ziemię nie tylko z okazji jej  święta, lecz każdego dnia.  W końcu Ziemia jest  naszym wspólnym domem, a my musimy być godnymi niej domownikami.