W związku z zamknięciem  przedszkola można pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola z naszej strony internetowej (zakładka REKRUTACJA) i wysłać wniosek (najlepiej zeskanowany lub w pdf)  na e-mail przedszkola: przedszkole10debica@op.pl  z adnotacją „Wniosek o przyjęcie do przedszkola”. W chwili otwarcia placówki prosimy o przynoszenie oryginału wniosku do przedszkola w celu potwierdzenia rejestracji i ewentualne uzupełnienie dokumentacji.