Przedszkole zatrudnia:

8 nauczycielek wychowania przedszkolnego (w tym dyrektor),

nauczyciela j. angielskiego

siostrę katechetkę do religii

9 pracowników obsługi,

1 pracownika administracji.

Nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi przedszkolnymi. Ponadto systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo  w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Pracę nauczycielek wspomagają dodatkowo zatrudnieni specjaliści: logopeda, instruktor tańca, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel muzyki. Pomagają oni w rozpoznawaniu i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej, aby eliminować niedobory w rozwoju dziecka oraz rozwijać zdolności  i zainteresowania dzieci.

Wszyscy zatrudnieni w przedszkolu pracownicy są bardzo zaangażowani w swą pracę  i oddani dzieciom,  ściśle ze sobą współpracują. Dzięki temu panuje tu serdeczna, pełna życzliwości, domowa atmosfera. Dzieci mają zapewnioną opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

mgr GRAŻYNA KIELJAN

NAUCZYCIELKI:

GRUPA I „KRASNALE”

Lucyna Wójciak

mgr GRAŻYNA KIELJAN

mgr renata stachowicz

Marta Sowińska

POMOC WYCHOWAWCZA

GRUPA II „MALUSZKI”

anna persak

mgr katarzyna lis

GRUPA III „ŚREDNIAKI”

mgr Renata Stachowicz

mgr Ilona Furman

GRUPA IV „STARSZAKI”

mgr Agata Wielgosińska

lic. Natalia Ziarko

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWI:

Maria Wereszczak

GRUPA I

Magdalena Wadas

GRUPA II

Monika Krzystyniak

GRUPA III

Genowefa Szkotak

GRUPA IV

Grażyna Wierzbicka

INTENDENT

PRACOWNICY KUCHNI:

Bogusława Łanucha

Magdalena Szewc

Magdalena Tarczyńska

ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZĄ:

s. Monika Ragan

RELIGIA

lic. Martyna Jarząb

JĘZYK ANGIELSKI

mgr MARTA SOBCZYK

LOGOPEDA

mgr Renata Żabicka

NAUCZYCIEL RYTMIKI

Małgorzata Chorążak

tańce