10 IX 2019 – KULTURA W KULTURZE – MUZYCZNY SAVOIR VIVRE. /Opowiemy
o tym, jak kultura wychodzi poza swoje ramy, wychodząc naprzeciw odbiorcom opuszcza
mury Filharmonii, Teatru, Opery i przybywa do dzieci, do szkół, przedszkoli itp. Jak
powinniśmy się zachowywać w instytucjach kulturalnych, czy szkolna audycja muzyczna to
też koncert kulturalny? Jakie stroje obowiązują w takich miejscach? – ustalimy sobie
koncertowy dress code i nauczymy się muzycznej kultury. Krótka teoria muzyki./

8 X 2019 – STANISŁAW MONIUSZKO – MUZYCZNY PATRON ROKU 2019./ Polski
kompozytor, dyrygent, pedagog, organista – Życiorys, najważniejsze kompozycje,
ciekawostki z życia ojca Polskiej Opery Narodowej./

5 XI 2019 – MAZOWSZE, ŚLĄSK – AMBASADORZY POLSKIEJ KULTURY./
Mazowsze i Śląsk to promotorzy polskiej kultury ludowej, nie tylko w kraju, ale i poza
granicami. Postaramy się przybliżyć historię powstania tych zespołów, a także zastanowimy
się w czym tkwi ich fenomen./

3 XII 2019 – POLSKIE TAŃCE NARODOWE JAKO POPULARYZACJA MUZYKI
W SPOŁECZEŃSTWIE./Jak kultywowano i manifestowano polskość? Czym różnie się
taniec ludowy od narodowego, a mazur od mazurka? Kto dziś potrafi zatańczyć tańce
narodowe? Czy jest możliwe nauczanie tańców narodowych na lekcjach WF –u? /

4 II 2020- MUZYKA Z POGRANICZA EUROPY ./ Muzyka najdalszych zakątków
naszego kontynentu to klucz do poznania różnorodności i bogactwa kultury Europy. Muzyka
Celtycka, Muzyka Słowiańska, Gracka Zorba – podczas audycji postaramy się przybliżać
Małe Ojczyzny ich tożsamość, kulturę i artystów./

3 III 2020 – MUZYKA RELIGIJNA Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA./ w całej historii
chrześcijaństwa zostało nam przedstawione wiele sposobów oddawania czci Bogu. Jednym z
nich jest muzyka. W Piśmie Św. Odnajdujemy wiele przykładów na to, że śpiew, taniec, gra
na instrumentach są nieodłącznymi elementami wyrażania wiary./

28IV 2020 – MUZYKA I EMOCJE W FILMIE./ co sprawia, że oglądając film śmiejemy
się, wzruszamy, czujemy gniew, litość, czy smutek? Co wywołuje w nas emocje? Wyraz
twarzy bohatera? Jego słowa, gesty? Otoczenie, w którym się znajduje? Kolorystyka sceny?
Owszem, to wszystko oddziałuje na naszą wrażliwość i każdy element obecny w kadrze
działa w sobie właściwy sposób. Największy jednak wpływ na odbiór danej sceny ma
muzyka. Muzyka to główny nośnik emocji w filmie. Kto nie wierzy, niech sprawdzi!/

5 V 2020 – BAJKI – GRAJKI I PIOSENKI DLA DZIECI./ dlaczego piosenki dla dzieci
są tak wyjątkowe? Czy dawne bajki – grajki różnią się czymś od współczesnych? Jak
powstawały i powstają piosenki dla dzieci? /

2 VI 2020- TEMAT NIESPODZIANKA!