Po raz kolejny nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej  Akademia Aquafresh (dzieci z grup III i IV). Podczas  zajęć dzieci poznały zagadnienia związane z profilaktyką stomatologiczną, higieną osobistą , aktywnością ruchową oraz zdrowym żywieniem. Codziennie zdobywały przewidziane w programie sprawności, a na koniec otrzymały Pastusiową  Odznakę Zdrowego Uśmiechu. Również rodzice  otrzymali ulotki informacyjno-edukacyjne, w których zawarte były podstawowe informacje dotyczące dbania o zdrowy uśmiech ich pociech, bowiem sama edukacja w przedszkolu nie wystarczy. Powinna być kontynuowana w domu. 

Wspólnie dbajmy o zdrowy uśmiech dzieci!