ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2019/2020 DLA DZIECI Z GRUPY IV

Drodzy Rodzice! W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Zakończenie Roku Przedszkolnego dla dzieci z grupy IV odbywać się będzie w formie indywidualnych spotkań w przedszkolu, w dniu 24 czerwca (środa). Na spotkanie i po odbiór dyplomu, pamiątki na zakończenie edukacji przedszkolnej oraz rzeczy pozostawionych przez dzieci w przedszkolu prosimy przyjść w środę w godzinach: 8:00 – 16:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


UWAGA RODZICE!

Nasze Przedszkole pełni dyżur w miesiącu LIPCU

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga czynnie pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy w żaden sposób nie mogą zapewnić dziecku opieki  (tzn. nie przebywających na urlopie macierzyńskim, bezpłatnym, wypoczynkowym itp.). Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane  w dniach od 15.06.2020 r. do 22.06.2020 r. w godzinach pracy sekretariatu tj. 7.00-15.00.

Ze względu na stan pandemii zainteresowanych rodziców , których dzieci obecnie nie uczęszczają do przedszkola - prosimy o wypełnienie i wysłanie KARTY ZAPISU  pocztą elektroniczną na adres: przedszkole10debica@op.pl

Informacje o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny przekażemy Państwu drogą telefoniczną. (ze względu na stan pandemii).

Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.

Dokumenty do pobrania : Karta zapisu na dyżur wakacyjny –załącznik 1

Aktualności

DZIEŃ TATY

Mój Tata to ktoś, kto ma w sercu coś… Coś, co sprawia, że zawsze z nim być chcę!  Najpiękniejsze życzenia: dużo zdrówka, słonka i powodzenia wędrują dzisiaj do wszystkich Tatusiów z okazji ich Święta! Zapewne dotarły  także piękne upominki, własnoręczne wykonane przez nasze przedszkolaki!...